Et samfund i flere formater

Et samfund er et vidt begreb

Samfund i sig selv er et ord af mange betydninger, og det behøver på ingen måde at blive brugt med et menneskeligt henblik. Tværtimod så er det ligefør at det menneskelige samfund har taget en hård drejning væk fra motorvejens normale forståelse af et samfund hvis der kigges tilbage på de oprindelige rødder af samfundets betydninger.

Fra menneske til myre

Som mennesket i dag går rundt, arrogant, selvorienteret og egoistisk, så har det nemlig taget stor afstand fra hvad et samfund normalt har af betydninger, hvor hvis der derimod opfattes samfund fra naturens side af, vil give en helt klar og rigtig fortolkning og udlevelse af dette begreb. Hvis blot der tages myren som eksempel, så er det et samfund der arbejder og bygger på instinkt og overlevelse i stedet.