Få pudset matematik evnerne

Det er ikke alle som tager matematik helt seriøst, og der er nok mange unge som ikke kan se hvorfor det er man skal lære omkring alle disse formler og regneregler og så videre. Det er noget som forvirrer mange mennesker, og mange vælger også at give op på det. Så det er ikke alle som er lige skarpe på det område, og det kommer jo også an på hvad det er man vil her i livet. Der er også mange ting, som er fuldstændig irrelevant for en at kende til, i forhold til det job som man så har fået sig. For det er ikke alle jobs som kræver at man kender til differentiering, eller at kunne regne formler som er meter lange. Så det er kun hvis det nu er man skal studere matematik, eller fag som kræver at man kender til mange store formler og regneregler som almindelige mennesker ikke ville kunne genkende.