Kursus i præsentationsteknik? Se her


Søger man efter et kursus i præsentationsteknik, kan det anbefales at kontakte en virkelig dygtig kapacitet på området. Hun hedder Birgitte Dam Jensen og afholder blandt mange andre kurser også et præsentationskursus, hvor målet er at “blive den man lytter til”. Sådan hedder et af hendes kurser, hvor man på et 2-dages kursus lærer om og træner for eksempel kommunikation, kropssprog og personlig gennemslagskraft.

Verden er i dag så sprængfyldt med kommunikation og information, at det kan virke overvældende på de fleste. Mange mennesker er ganske enkelt ikke gearet til at få masser af oplysninger og budskaber smidt direkte og usystematisk i hovedet. Så kan emnet eller temaet være nok så spændende og vedkommende. Her bliver en stor del simpelthen lost, næsten inden at samtalen, præsentationen, foredraget, forelæsningen eller undervisningen er begyndt. Som tilhører eller publikum kan det udmønte sig i, at man bliver uopmærksom og fraværende og mere eller mindre lukker ned. Som den, der kommunikerer et budskab ud, findes der ikke noget, der er mere ødelæggende for éns selvtillid end netop situationer som denne. Man føler sig pludselig meget usikker og alene, når man opdager, at man ikke har tilhørerens opmærksomhed, og kan i løbet af et splitsekund miste overblikket og fokus. Nogle beskriver det som at være i sin egen verden, at være lukket inde i en glaskugle, hvor alle kan se én, men ikke kan høre, hvad man siger. Man trænger ganske enkelt ikke igennem til de andre. Det er yderst ubehageligt. Har man prøvet det én gang, kan det gå hen og sætte endog meget dybe spor i psyken. Det gælder derfor hurtigst muligt at få taget tyren ved hornene. Man skal simpelthen lære at præsentere både sig selv og sit budskab på en overbevisende måde. De professionelle kalder det “at brænde igennem”. Man skal med andre ord bringe sig selv og sin personlighed i spil. Ren faglighed er ganske enkelt ikke nok. Det kan Birgitte Dam Jensen hjælpe én med. Se hendes kurser her.