Olie fra dybet

Det er rart at man bevæger sig væk fra olien, og mere over til nogle produkter som kan bruge naturlige ressourcer. Det er alt andet lige ikke sundt for ozon laget og os, at man går og lukker så meget Co2 ud hver dag. Det er noget som der skal ændres på, og det er noget som alt andet lige også kommer til at ændre sig i fremtiden. Man kan se at der kommer biler som kører på andre ressourcer end benzin, og man kan alt andet lige også se frem til at der kommer mange andre ting som bliver mere og mere grønne. Det er også vigtigt at man lige holder sig selv i ørene, når det er man går derhjemme og forbruger ting som også kan afgive sådan noget forurening fra sig. Det er alt andet lige mange ting, som man sikkert godt kunne ændre på, eller forbedre sig omkring. Bare de mindste ting kan hjælpe.